A.J. Ernststraat 599 .

1082 LD Amsterdam .

 

       

HUISARTSEN

     Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein

PSYCHOLOGIE

     Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank

THUISZORG 

     Amstelland Thuiszorg

FYSIOTHERAPIE

     Fysiotherapie Gelderlandplein

LABORATORIUM 

     Atalmedial

KINDERFYSIOTHERAPIE 

     Kinder Fysiotherapie Gelderlandplein

DIËTETIEK 

     Diëtistenpraktijk Salu

PERS, FOTO'S en CONTACT

     Medisch Centrum Gelderlandplein

 

 De huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein

 

 Met de verhuizing naar het Medisch Centrum Gelderlandplein is de naam van

 ‘Huisartsenpraktijk B Prins’ gewijzigd in ‘Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein’.


 De praktijk bestaat bijna net zo lang als de wijk Buitenveldert en is destijds gestart door

 Jaap Wille. De laatste jaren is de praktijk steeds drukker geworden. Wij verwachten dat

 het belang van de huisarts en de eerstelijnsgezondheidszorg de komende jaren nog

 groter zal worden; vandaar de uitbreiding van ons team met nieuwe praktijkassistentes,

 huisarts, praktijkondersteuner en de noodzakelijke verhuizing naar een ruimere locatie.

 

 Bijkomstig voordeel is de mogelijkheid tot nauwere samenwerking en regelmatig overleg

 met andere zorgverleners in het Medisch Centrum Gelderlandplein.


 Zorg voor chronisch zieken, bijvoorbeeld diabetes en ouderenzorg, leveren wij ook in

 samenwerking met andere praktijken in Amsterdam Zuid. Daartoe is in 2007 de

 Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid opgericht.


 Wij verzorgen een stageplek in de opleiding tot huisarts van de huisartsenopleiding

 van het VUmc en doen mee aan wetenschappelijk onderzoek binnen het Academisch

 Netwerk van dezelfde universiteit.
 De praktijk is sedert 2011 door het Nederlands Huisartsen Genootschap geaccrediteerd.


 Zie voor meer informatie onze website www.huisartsmcg.nl


 Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein
 T : 020 - 642 19 09
 E : huisartsenpraktijk@mcgelderlandplein.nl