A.J. Ernststraat 599 .

1082 LD Amsterdam .

 

       

HUISARTSEN

     Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein

PSYCHOLOGIE

     Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank

THUISZORG 

     Amstelland Thuiszorg

FYSIOTHERAPIE

     Fysiotherapie Gelderlandplein

LABORATORIUM 

     Atalmedial

KINDERFYSIOTHERAPIE 

     Kinder Fysiotherapie Gelderlandplein

DIëTETIEK 

     Diëtistenpraktijk Salu

PERS, FOTO'S en CONTACT

     Medisch Centrum Gelderlandplein

 

Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank, Locatie MC Gelderlandplein


In Het MC Gelderlandplein werken:

Mevr. Nadine Gorin-Frank, GZ- en eerstelijns psycholoog, behandeling van volwassenen en ouderen.

Mevr. R. Beer, GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog, behandeling van (jong) volwassenen vanaf 18 jaar, EMDR practitioner

Mevr. Drs. Frederike Vingerhoeds, psycholoog, behandeling van (jong-)volwassenen, cognitief gedragstherapie.

De praktijk is bereikbaar onder telefoonnummer: 06-18374872 (ook te bereiken via Skype)

Spreekuren:

dinsdagen van 8.30 uur tot 21.00 uur
woensdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur op locatie Olympiaplein, Olympiaplein 142, 1076 AL Amsterdam
vrijdagen van 9.30 uur tot 18.00 uur

In 2020 naar de psycholoog

U bent door uw huisarts doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspsycholoog)

Uw huisarts heeft geconstateerd dat u baat heeft bij gesprekken met een psycholoog. Op grond van uw klachten heeft hij u doorverwezen naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ?
De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig ernstige stoornissen. Een psycholoog behandelt daarin vrij kortdurend. Hij heeft daarvoor een aantal "tools" tot zijn beschikking die speciaal voor de Generalistische Basis GGZ zijn ontwikkeld.

Het eerste gesprek en vaak ook tweede gesprek is een intakegesprek en tevens kennismaking. Dan komt aan de orde wat het probleem is en wat uw verwachtingen zijn. Aan het einde van het tweede gesprek wordt besproken welke DSM 5 diagnose u hebt en wat de doelen worden van de behandeling. Dan wordt ook gekeken wat voor soort behandeling u mogelijk nodig zal hebben, (kort, lang of intensief) en volgens welke methode. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan. Constateerde psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst hij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Wat kost het?
In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, als u een verwijsbrief hebt van uw huisarts en dat de bij de intake vastgestelde diagnose onder het basispakket valt. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding wel het eigen risico (in 2020 is het eigen risico € 385,- euro).

Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Wie betaalt de rekening?
Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de rekening buiten u om geregeld. 

Heeft uw psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.

In 2020 heeft onze praktijk contracten met de verzekeringen die vallen onder de koepel van de volgende grote groepen: Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, ONVZ/PNO/VVHA, Zorg en Zekerheid.

Prijslijst van 1-1-2020 t/m 31-12-2020

Deze prijzen zijn van toepassing op cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden.

Kort: circa 295 minuten  €    507,62
Middel: circa 495 minuten €    864,92
Intensief: circa 750 minuten € 1.356,25
Chronisch: circa 753 minuten € 1.251,70
NB: houdt u er rekening mee dat ook de diagnostiekfase verrekend wordt met uw eigen risico, mocht in de eerste twee consulten blijken dat andere vorm van zorg geïndiceerd is. Dit wordt een Onvolledig Behandeltraject (OVB)
OVB: max. 120 minuten €    207,19 (eerste twee consulten intake/diagnostiek)

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?
Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject! 

Als uw behandeling niet valt onder een indicatie voor vergoeding uit het basispakket, zal een Onverzekerde Zorgproduct (OZP) bij u persoonlijk in rekening gebracht worden.

OZP: sessie van 45 minuten €: € 109,-

Als u meer gesprekken nodig heeft
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een "zwaarder" product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Coaching en advies
Buiten de Geneeskundige Geestelijke GezondheidsZorg, biedt de praktijk ook coaching aan.

Mensen die moeilijkheden ervaren in hun werk of privésituatie of hun functioneren op verschillende terreinen willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor coaching. In een beperkt aantal gesprekken wordt er gewerkt aan doelen die in de intakegesprekken worden vastgesteld. Coaching richt zich vooral op de toekomst en is oplossingsgericht.

Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Omdat het niet onder de Geneeskundige GGZ valt, is Coaching btw-plichtig.

De kosten van een coaching gesprek zijn € 120,- ex. btw 21%

NB: Bel tijdig af!
Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft minstens 24 uur van tevoren af. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting zelf betalen. Er wordt € 75,- bij u persoonlijk in rekening gebracht. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ghcbatau.nl, onder Psychologenpraktijk.

Wachttijd
De Psychologenpraktijk N. Gorin-Frank hanteert geen wachtlijsten. De wachttijd tot de intake kan variëren per behandelaar en per periode.

Voor de actuele wachttijd kijk op www.ghcbatau.nl, onder Psychologenpraktijk.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen, de “treknormen”. (Zie de factsheet van de NZa.)

Kwaliteitsstatuten
Nadine Gorin: (document aanklikken)
Renée Beer: (document aanklikken)